Τί είναι το herisktage;
Αναπτύσσουμε μια κεντρική πλατφόρμα για τη συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μικροκλίματος σε επιλεγμένα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:

  • Δημιουργούμε με τεχνολογία τηλεπισκόπησης κλιματικούς χάρτες της Ελλάδας και τοποθετούμε τα μνημεία στις ανάλογες κλιματικές ζώνες. Σε κάθε ζώνη αναπτύσσουμε τοπικής κλίμακας κλιματικά σενάρια υψηλής ανάλυσης για τα επόμενα 50 και 100 χρόνια.
  • Συνδέουμε τα μνημεία με ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων , οι οποίοι συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα μικροκλίματος της περιοχής των μνημείων όπως θερμοκρασία και υγρασία αλλά και ποιότητας ατμόσφαιρας μέσω μετεωρολογικών σταθμών που βρίσκονται τοποθετημένοι στα μνημεία.
  • Σχεδιάζουμε μια εφαρμογή ανθεκτικότητας υλικών των μνημείων βάσει ενός αλγορίθμου που επεξεργάζεται δεδομένα από μελέτες υλικών στο εργαστήριο αλλά και στο πεδίο.
Η πληροφορία και τα δεδομένα που προκύπτουν τροφοδοτούν την κεντρική πλατφόρμα η οποία συσχετίζει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τα κλιματικά μοντέλα και τους μηχανισμούς φθοράς των υλικών, έτσι ώστε να προβλέπει τον παράγοντα επικινδυνότητας μελλοντικής φθοράς του κάθε μνημείου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


1

Ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων για τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή του μικροκλίματος των μνημείων, σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τεχνολογίες ΙοΤ Δημιουργία κλιματικών χαρτών υψηλής ανάλυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πέντε οικονομικο-κοινωνικά σενάρια (SSP) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)


2

Ανάπτυξη αλγορίθμων για την πρόβλεψη του κινδύνου και της πιθανότητας φθοράς των υλικών κατασκευής των μνημείων, σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία των κλιματικών χαρτών


3

Σχεδιασμός ενός εργαλείου διαχείρισης κινδύνου από το ΥΠΠΟΑ, που θα βοηθήσει στην επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων και μέτρων, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς


ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρηματοδότηση:
Υλοποίηση:

© 2023 Demokritos