Πώς να επικοινωνήσεις με την ομάδα


Μέσα από τα social media του προγράμματος


Με email στον Επιστημονικό Υπεύθυνο

Δρ. Ιωάννης Καρατάσιος

Χρηματοδότηση:
Υλοποίηση:

© 2023 Demokritos