Πώς επηρεάζεται η πολιτιστική μας κληρονομιά από την κλιματική αλλαγή;

Το πρόγραμμα Herisktage αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο μικροπεριβάλλον και στα υλικά των μνημείων.

Σε διεθνές επίπεδο, οργανισμοί όπως η UNESCO, η Ευρωπαϊκη Ένωση, το ICOMOS κ.ά. έχουν αναλάβει πληθώρα δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ταυτόχρονα με την έκδοση οδηγών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι κλιματικών κινδύνων.

Η Ελλάδα ως μέλος διεθνών οργανισμών, συμμετέχει ενεργά στο διάλογο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, με πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και υλοποίηση ερευνητικών Προγραμμάτων όπως το Herisktage.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»​
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ)
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Χρηματοδότηση:
Υλοποίηση:

© 2023 Demokritos